Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku

Ticaret Hukuku Nedir ?

      Ticaret Hukuku, gerçek ve tüzel kişiler arasında ticari ilişkileri düzenleyen hukuk dallarından biridir. Ticaretle uğraşan gerçek ve tüzel kişi niteliğindeki tacirler arasında oluşan nitelikli iş, işlem, ticaret hukuku çek konusu gibi ticari borçlanma ilişkilerini düzenlemektedir. Ticari işletmeyi ilgilendiren, kuruluş, yapılanma, çalışma şekilleri, sona erme ile ticari iş ve işlemlerde kullanılan kıymetli evraklara ilişkin kuralları ayrıntılı olarak sıralamaktadır. Ticaret Hukuku ayrıca, sigorta konusunu ticari bir faaliyet olarak kabul ederek, sigortalama kapsamındaki iş ve işlemlere de ayrıntılı olarak yer vermektedir.

Ticari Danışmanlık Nedir ?

      Ticari Danışmanlık, ticaret yapacak firmanın ürünlerini ulaştırmak istediği hedef kitlenin tespitinin yapılması, ilgili noktalarda yer alması, tanıtım faaliyetlerinin düzenlenmesi, bulunduğu sektördeki rakiplerinin takibi gibi birçok konularda firmalara destek sağlayan bir danışmanlık hizmetidir. Avukat Kasım Uğur Karataş yetkinliği ve donanımı ile alanında en iyi hizmeti siz değerli müvekkillerimize sunmaktadır.

Türk Ticaret Kanununda Düzenlenen Davalar

1.  Ticari Satım Sözleşmesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 23 )

2. Ticari Mal Değişimi Sözleşmesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 23)

3. Ticaret Unvanına Yapılan Tecavüz Nedeniyle Doğan Tazminat Davaları ( TTK 52 )

4. Haksız Rekabetten Doğan Tazminat Davaları ( TTK 54- 63)

5. Cari Hesap Sözleşmelerinden Doğan Alacak Ve Tazminat Davaları ( TTK 89- 101 )

6. Acentelik Sözleşmesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 102-122 )

7. Üçüncü kişinin Şirket Ortağına ait olan Tasfiye Payı veya Kar Payı alacağı Davası  ( TTK 133)

8. Devrolunan Şirketlerde Ortaklık Payından Doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 140)

9. Şirket Birleşmelerinde Ayrılma Akçesinin Ödenmemesinden Doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 141)

10. Şirket Birleşmelerinde Alacaklılara Teminat yerine ödeme yapılmasından doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 157 )

11. Şirket Bölünmeleri Nedeniyle Teminat yerine ödeme yapılmasından doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 175 )

12. Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şekilde katılmış bulunan bütün kişiler şirketlere, ortaklara ve alacaklılara karşı kusurları ile verdikleri zararlardan doğan Alacak ve Tazminat Davaları ( TTK 193 )

13. Hakimiyetin Hukuk aykırı kullanılması nedeniyle Hakim Şirkete Karşı Açılacak Tazminat ve Alacak Davaları ( TTK 202 )

14. Hakim Şirkete ve Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılacak Tazminat Davası ( TTK 206 )

15. Anonim Şirket, Limited Şirket, Kollektif Şirketi, Komandit Şirket ve Şahıs Şirketlerinden doğan tüm tazminat ve davalar

Document