Özel Güvenlik Hukuku ve Kişi Hakları

Özel Güvenlik ve Kişi Hakları

Özel Güvenlik ve Kişi Hakları

Özel Güvenlik Hakları

      Özel güvenlik, suçların çeşitlenerek çoğalması sonucu devletin tüm kesimlere ulaşmada zafiyet oluşmaması için yardımcı bir unsur olarak 1981 yılında 2495 sayılı kanun ile bazı kurum ve kuruluşların korunması ve güvenliklerinin sağlanması hakkında kanunla başlamıştır

  • Özel Güvenlik Şirketi kurulması, gerekli izinlerin alınması

  • Özel Güvenlik Faaliyet İzin Belgesi alınması ve değişiklikleri

  • Sözleşmelerin hazırlanması ve kontrolü

  • Özel Güvenlik Görevlilerinin istihdamı ile ilgili iş hukuku ve özel güvenlik hukuku danışmalık

  • Alarm Merkezi Kuruluşu ve ilgili izinlerin alınması ile ilgili danışmanlık

  • Davaların takibi

Avukat Kasım Uğur Karataş Özel Güvenlik Hukuku alanında büyük tecrübe sahibidir.

İnsan Hakları

      İnsan hakları, tüm insanların sahip olduğu temel hak ve özgürlüklere denir. İnsan hakları, ırk, ulus ,etnik köken, din, dil ve cinsiyet ayrımı gözetmeksizin tüm insanların yararlanabileceği haklardır. Bu hakları kullanmakta herkes eşittir. Diğer yandan insan hakları terimi bir ideali içerir. Bu terimi kullananlar, bu alanda olanı değil, olması gerekeni dile getirirler.

• İnsanın sırf insan olmasından kaynaklanan yetkileri, hakları, daha doğrusu özgürlüğü ifade eder.
• İnsan hakları geniş bir kavramdır, pozitif hukuku da kapsar ama onu aşar.
• Bu bağlamda insan hakları en üstün ahlaki değerlerdir.
• Ahlaki ve felsefi bir kavram olarak insan hakları evrenseldir; tüm insanlar, zaman ve mekana bağlı olmaksızın
insan haklarına sahiptir. Doğuştandır; varoluşun ayrılmaz parçasıdır. Mutlaktır; herhangi bir şarta
bağlanamaz ve vazgeçilmezdir; bunlardan feragat edilemez.

Document