Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

Enerji Hukuku

      Avukat Kasım Uğur Karataş Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren firmalara, Enerji Tedarikçilerine, Enerji Pazarlama ve Dağıtım işi İle ilgilenen firmalara, Boru Hattı ile ilgili yapım ve kullanım hakkına sahip olan şirketlere, Jeotermal Kaynaklar Konusunda Çalışan firmalara, enerji hukukuna dair yatırım yapmayı düşünen ulusal ve uluslar arası müteşebbislere kamu kurumlarına finansman, danışmanlık, kurum onayları, proje danışmanlığı, projelerin yürütülmesi, enerji hukukuna dair yasal düzenlemeler konusunda dava ve danışmanlık hizmetleri vermektedir.

Enerji Hukuku İle İlgili Dava ve Danışmanlık Hizmeti Verilen Başlıklar

 1-Enerji Piyasası ile ilgili Lisans, izin ve ruhsata yönelik her tür işlemler2-EPDK ile ilgili her türlü prosedürün gerçekleştirilmesi3-Enerji projelerinin finansmanı konusunda hukuki danışmanlık
4-Enerji sözleşmelerine ilişkin danışmanlık ve yatırım ihtilaflarında avukatlık hizmeti
5-Enerji şirketlerinin kurulumu, bu şirketler ile ilgili due diligence raporlarının hazırlanması, hisse devirleri
6-Kamulaştırma, özelleştirme, birleşme ve devralma süreçlerinde hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri
7-ÇED raporunun alınması ve ÇED raporuna karşı açılan davaların takibi
8-Enerji hukukundaki regülasyonlara yönelik hukuki danışmanlık
9-Elektrik Üretimi, Dağıtım ve Satış / Elektrik Piyasası
10-Enerji Sektöründeki İnşaat Sözleşmeleri
11-Elektrik bağlantı ve nakil anlaşmalarının düzenlenmesi
12-Türbin ve kurulum anlaşmalarının hazırlanması
13-Rödövans sözleşmelerinin hazırlanması
14-Dağıtıcı bayi ana sözleşmelerinin hazırlanması
15-EPC ve PPA sözleşmelerinin hazırlanması
16-Emission reduction purchase agreement (ERPA)
17-Elektrik enerjisi tüketicilerinin kayıp kaçak bedeli, sayaç okuma, perakande satış hizmet bedeli, sistem kullanım bedeli altında elektrik dağıtım şirketlerine ödedikleri bedelin iadesine yönelik hukuki hizmetlerin yürütülmesi
18-EPDK ve idari makamlarca kesilen para cezalarının iptali
olup, sektörün ihtiyaçları uyarınca hukuki hizmet sağlamaktayız.

Document