Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

Bilişim Hukuku

      Avukat Kasım Uğur Karataş, günden güne gelişen ve büyüyen bilişim alanı üzerinde bu gelişmelerin ışığında birden çok konu başlığı altında hukuki destek sağlamaktadır. Bunlardan bazıları; İnternet içerik, yer ve erişim sağlayıcıları ile ilgili olarak, internet kanalıyla yapılan marka ihlallerinin önlenmesi, bilişim sisteminin hukuka aykırı ihlali, bozulması, engellenmesi, bilişim sistemindeki verilerin kopyalanması, yok edilmesi ve müstehcenlik dahil olmak üzere kanunumuza yeni eklenmiş bilişim suçları ile her türlü hukuki mücadelenin sağlanması, e-ticaret, alan adlarına ilişkin haksız rekabet uyuşmazlıklarının giderilmesi, internet kanalıyla meydana gelen hakaret ve kişilik haklarının ihlali hallerinde hukuki destek sağlanması ve bu bağlamda erişimin engellenmesi sürecinin takibi, internet yolu ile kredi kartı hırsızlığı ve kullanımıdır.

 BİLİŞİM SUÇLARI

Birleşmiş Milletler Komisyonu ve Avrupa Birliği ortak olarak yayınladıkları bir raporda bilişim suçlarını 6 ana maddede incelemişlerdir. Buna göre;
1-Bilgisayar sistemleri ile sağlanan erişimlere yetki olmadan ulaşım sağlama ve dinleme,
2-Bilgisayarları sabote etmek,
3-Bilgisayara aracılığı ile başkalarını dolandırmak,
4-Yine bilgisayarı kullanarak sahtekarlık yapmak,
5-Yasal açıdan korunan bir yazılımı, izin almadan deşifre etmek ve kullanmak,
6-Diğer suç unsurları ki bunları da alt başlıklar vererek öğrenebiliriz;
a-Yasaların uygun bulmadığı yayınlar,
b-Pornografik yayınlar,
c-Hakaret içeren kötü paylaşımlar.

Bilişim Hukukunun Etki Alanı

      Kısaca bilişim hukuku için sayısal bilginin paylaşımı sırasında olabilecek tüm sorunlarla ilgilenen hukuk dalıdır denilebilir. Bilişim sistemleri ve ağları olarak bilinen yayın organlarında ve özellikle de internette kullanılan tüm ilişkiler bilişim hukukunun ilgi alanına girer. Bu konulardaki hak ve hukuk bilişim hukuku tarafından düzenleme altına alınır. Bilinen diğer hukuk dallarının hemen hepsinin bilişim hukuku ile doğrudan doğruya ilişkisi vardır. Geleceğin en bilinen ve en çok kullanılan hukuk alanlarından biri olmaya adaydır bilişim hukuku. Elektronik alanda oluşan suçlar, elektronik imzalar ve sözleşmeler konusunda gereken adımlar atılmamış olmakla birlikte bu güne kadar çok fazla sorun yaşanmadığı da bir gerçektir. Ama tüm bu olasılıkların bir gün gelip de gerçekleşmesi halinde bilişim hukukuna çok iş düşeceğine de kesin gözüyle bakılıyor. İnternette en çok bilinen kişisel verilerin paylaşımı sırasında ele geçirilecek olan bir çok bilgi kişisel hayata tecavüz olarak nitelendirilmektedir ve Türk Ceza Kanununda özel hayata dair işlenen suçlar kapsamında düzenlenmiştir. 135 ve 136.maddeler gereğince bu fiiller suç olarak belirtilmiş ve cezai yaptırımlar bilişim hukuku çerçevesinde uygulanmaktadır. Zira suç eylemi internet üzerinden işlenmiştir ve bilişim hukukun ilgi alanına girmektedir. Ayrıca insanlar oturdukları yerden internet üzerinden online alış veriş yaparken bazı kredi kartı bilgilerini de karşı tarafa vermek zorunda kalıyorlar ve eğer bu bilgiler kötü niyetli kişilerin eline geçerse sorun yaşanması kaçınılmaz oluyor. Bilişim hukuku bu konuya da parmak basacak maddeler içermektedir.

Document