Anasayfa

Av.Kasım Uğur KARATAŞ

Temsilciniz olarak ceza hukuku, enerji hukuku, borçlar hukuku, miras hukuku, ticaret hukuku, bilişim hukuku, adalet meslek etiği, özel güvenlik  ve kişi hakları hukuku gibi  alanlarda uzmanlık alanına sahibim. Geçmişten günümüze bu alanlarda birçok dava aldım ve bu davaları müvekkillerimizi memnun edecek şekilde sonuçlandırmanın gururunu yaşıyorum.

 
 

Hukuksal Çözümler

Hukuksal Çözümler

Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi

Hukuki Süreçlerin Yönetilmesi

Hukuki Danışmanlık

Hukuki Danışmanlık

Hukuk Faaliyetleri

Miras Hukuku

insanların ölümlerinden sonra malları ....

Ceza Hukuku

Ceza muhakemesi hukuku, yakalama....

Borçlar hukuku

Borçlar hukuku eşitler arasında....

Ticaret Hukuku

gerçek ve tüzel kişiler arasında....

Bilişim Hukuku

günden güne gelişen ve büyüyen....

Enerji Hukuku

Enerji Sektöründe Faaliyet Gösteren....

Adalet Meslek Etiği

Etik kavramı çoğu kitlelerce....

Özel Güvenlik ve kişi Hakları

Özel Güvenlik Şirketi kurulması....

Avukat Kimdir

Avukat Kimdir?

Başkalarının haklarını aramayı ,korumayı meslek edinen ve bunun için yasanın gerektirdiği şartları taşıyan kimse.

Hukuk

Hukuk

Bir tek kişiye yapılan bir haksızlık, bütün topluma yapılan bir tehdittir.

Görevimizi Yaparken

Molierac(Fransız Avukat)

Görevimizi yaparken kimseye, ne müvekkile, ne hakime  tabiyiz. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar ama hiçbir zaman efendileri de olmadı! 

Document